Dlaczego miejsce, w którym ksiądz spowiada, nazywa się „konfesjonał”?
Słowo „konfesjonał” pochodzi od łacińskiego słowa confessio, znaczącego wyznanie. Dlatego miejsce, w którym wyznajemy grzechy, a ksiądz w imieniu Trójcy Świętej daje nam przebaczenie, nazywa się konfesjonałem. Nasi pradziadkowie używali często nazwy „słuchalnica”. Ta nazwa wskazywała, że jest to miejsce, gdzie kapłan słucha spowiedzi.


Czy po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii po raz pierwszy,
będziemy mogli Go już  potem przyjmować często?
Oczywiście. Będziecie mogli przyjmować Go na każdej Mszy świętej, jeżeli wasze serce będzie czyste. Wtedy każda Eucharystia może być dla was ucztą. Pan Jezus czeka na was z miłością. Do tego spotkania przygotowujemy się przez spowiedź, modlitwę, naukę, uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej i dobre uczynki.

Dlaczego opowiadania o Panu Jezusie nazywane są Ewangelią?
Słowo ewangelia pochodzi z języka greckiego i znaczy dosłownie dobra nowina. Pan Jezus całym swoim życiem głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o odpuszczeniu grzechów, o Bożym miłosierdziu. Czytając Ewangelię, czytamy dobrą nowinę o tym, że jesteśmy przez Pana Jezusa zbawieni.

O co możemy się modlić?
W czasie modlitwy, czyli naszej rozmowy z Panem Bogiem, możemy powiedzieć Mu o wszystkim. Tak jak opowiadacie mamie czy tacie o tym co wydarzyło się w szkole, czy o wrażeniach z wycieczki. Podczas modlitwy pamiętajcie o innych: papieżu, kapłanach, krewnych i przyjaciołach, także o chorych i zmarłych, biednych i skrzywdzonych. Pomódlcie się o pokój na świecie, bezpieczeństwo na drogach. To wszystko jest bardzo ważne.
Pamiętajcie, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, dlatego możecie mu powiedzieć o swoich potrzebach, o zwyczajnych, codziennych sprawach. Chce usłyszeć także, dlaczego pokłóciliście się z kolegą, i że żałujecie niegrzecznego odezwania do rodziców, że chcielibyście dostać piątkę z matematyki, czy że największym waszym marzeniem są wakacje w odległych krajach. Panu Bogu możecie powiedzieć naprawdę wszystko.

Kto napisał Pismo Święte? 
Głównym autorem Pisma Świętego jest sam Pan Bóg. To On wybrał ludzi, którzy spisali Jego słowa, pomagał im w tym. Tą pomoc Bożą nazywamy natchnieniem. Wśród wielu autorów natchnionych byli czterej ewangeliści: święty Mateusz, święty Marek, święty Łukasz i święty Jan.


Na Wasze pytania odpowiada siostra Małgorzata

Fot. www.sxc.hu