1a.
Każdej literze odpowiada inny kolor. Rozwiąż zadania i przenieś literki w miejsca o odpowiednim kolorze a otrzymasz pierwszą część hasła.
1b.
Rozwiąż działania matematyczne, sylaby odczytane od najmniejszego do największego wyniku, utworzą rozwiązanie – drugą część hasła.


2. Przeskakiwanka
Przeskakując tę samą liczbę liter w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara otrzymasz rozwiązanie – dowiesz się, która część Pisma świętego przedstawia życie i naukę Pana Jezusa. Zacznij od litery „N”
3.
Wpisz poziomo do diagramu odgadnięte hasła. Litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie, z którego dowiesz się, czym jest modlitwa.
1. Pierwszy sakrament, który obmywa nas z grzechu pierworodnego
2. Msza odprawiana rano w okresie adwentu. Niesiesz na nią lampion
3. Biją na wieży kościelnej
4. Pszczeli przysmak niedźwiedzi
5. Umożliwia zginanie nogi
6. Pojazd z dwoma kołami z łańcuchem
7. Modlimy się na nim nie tylko w październiku
4. Labirynt i rebus
Przejdź przez właś­ciwy labirynt, tak aby odczytać część rozwiązania. Dokończenie odczytasz z rebusu.

Opracowanie: U. Mazgaj, A. Szczerbińska
Rys. J. Pasierbińska